Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

झेडपीच्या शिक्षक आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत सुधारित धोरण

Share

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत सुधारित धोरण ग्राम विकास विभागाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार एक महिन्यानंतर बदली रद्द करता येणार नाही. जे शिक्षक आंतरजिल्हा बदली झाल्यानंतर सदर बदली रद्द करतील त्या शिक्षकांना पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करता येणार नाही.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या संगणकीकरणाद्वारे करण्यात येत आहेत. या सुधारित धोरणानुसार, टप्पा क्रमांक 1 मध्ये आंतरजिल्हा बदल्यांची कार्यवाही नव्याने सुरू करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांची त्यांच्या पसंतीनुसार दिलेल्या जिल्ह्यात जरी आंतरजिल्हा बदली झाली असलीतरी त्यांनी सदर जिल्ह्यातील बदली रद्द करण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांच्या बदल्या रद्द करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, आंतरजिल्हा बदलीने स्वतःच्या इच्छेने बदली झाल्यानंतर सदर बदली रद्द करणे म्हणजे अन्य गरजू शिक्षकांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. ही बाब विचारात घेऊन याविषयी धोरण ठरविण्यात आले आहे.

त्यानुसार, आंतरजिल्हा बदली आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकास ती बदली नको असल्यास, ती बदली रद्द करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना एक महिन्याच्या आत बदली रद्द करण्यासाठी अर्ज देणे आवश्यक राहील. एक महिन्यानंतर अशी बदली रद्द करता येणार नाही. बदली रद्द करण्याबाबत सीईओंनी निर्णय घेताना त्या झेडपीत त्या संवर्गाची जागा रिक्त असल्याची खातरजमा करावी. अशाप्रकारे संवर्गाची जागा रिक्त नसल्यास बदली रद्द करता येणार नाही. आंतरजिल्हा बदली रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारी हा सीईओंचा असेल. आंतरजिल्हा बदलीचा आदेश रद्द करणे हा संबंधित शिक्षकाचा हक्क नाही. याबाबत सीईओंचा निर्णय अंतिम राहिल.

अशा शिक्षकांना नियुक्तीच्या मूळ जिल्हा परिषदेत त्यांच्या निवडीच्या प्रवर्गाची जागा रिक्त असल्यास त्यांची मूळ जिल्हा परिषदेत नियुक्ती कायम ठेण्यात येईल. परंतु यापुढे आंतरजिल्हा बदलीने झालेली बदली रद्द करन त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात परत जाण्याची विनंती करणार्‍या शिक्षकांना त्यांच्या संवर्गातील सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेलं आंतरजिल्हा बदली रद्द करून जे शिक्षक त्यांच्या नियुक्तीच्या मूळ जिल्हा परिषदेत जातील अशा शिक्षकांची त्यांच्या नियुक्तीच्या मूळ जिल्हा परिषदेत फेरनियुक्ती गृहीत करून त्यांना सेवाज्येष्ठतेमध्ये सर्वात कनिष्ठ जागी दर्शविण्यात येईल. जे शिक्षक आंतरजिल्हा बदली झाल्यानंतर सदर बदली रद्द करतील त्या शिक्षकांना पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करता येणार नाही.

 

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!