Type to search

Featured सार्वमत

नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ

Share

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 31 मार्च 2018 अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित किंवा बुडीत वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असतील अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही योजना लागू होईल.

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास यापूर्वीही सरकारने वेळोवेळी मंजुरी दिलेली आहे. नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एनपीए कमी करण्याच्यादृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्याने नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एनपीए कमी होण्यास मदत झालेली आहे.

नागरी सहकारी बँकांच्या थकबाकीदारांना या योजनेत सहभागी करून थकीत कर्ज खाती बंद करून बँकांचा ताळेबंद सुधारण्यासाठी तसेच या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी नागरीसहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!