शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी ८ मार्च पर्यंत मुदतवाढ
स्थानिक बातम्या

शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी ८ मार्च पर्यंत मुदतवाढ

Gokul Pawar

नाशिक : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास प्रवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य शासनाची मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रतीपूर्ती योजनांसाठी ऑनलाईन भरण्यास दि.8 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शासनाच्या https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरता येणार आहेत.

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मधील अर्ज तपासणी करून पात्र अर्ज फॉरवर्ड करण्यासाठी दि.08 मार्च 2020 ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

महाविद्यालयांनी विहीत कालावधीत आपल्या लॉगीन वरील प्रलंबित अर्जांची तपासनी करून, त्रुटी पुर्तता करून केवळ पात्र अर्ज विहीत कालावधीत या कार्यालयास ऑनलाइन सादर करावेत. विहीत कालावधीत कार्यवाही न केल्यास पात्र विदयार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास संबंधित प्राचार्य जबाबदार राहतील.

याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास प्रवर्ग बहुजन कल्याण विभाग यांची जबाबदारी राहणार नाही. याची सर्व महाविदयालयांनी दखल घ्यावी. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नाशिक श्रीमती प्राची वाजे यांनी केले आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com