Type to search

Featured maharashtra मुख्य बातम्या सार्वमत

निवडलेल्या शिक्षकांची यादी पोर्टलवर जाहीर

Share

संगमनेर (वार्ताहर)- राज्यात दहा वर्षांपासून रखडलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया अखेर पवित्र झाली आहे. विना मुलाखतीचा पर्याय निवडलेल्या शिक्षकांची यादी अखेर शासनाने पोर्टलवर जाहीर केली आहे. मात्र निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणीसाठी शासनाने संस्थांना कळविले आहे. त्यामुळे अखेर पडताळणीनंतर उमेदवारांना शिक्षक म्हणून सेवेत दाखल होता येणार आहेत.

राज्य शासनाने राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, रात्रशाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा अशा विविध स्तरावरची भरती पवित्र द्वारे करण्याचा निर्णय जारी केला होता. यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया ही झाली होती. त्यामुळे संस्थांना निवड झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेण्याची अनुमती न्यायालयाने दिली होती. तर राज्यातील काही संस्थांनी मुलाखतीशिवाय गुणवत्तेच्या आधारे भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुलाखतीशिवाय ज्या संस्थांनी भरती मागणी केली होती. त्या संस्थांना शासनाने यादी उपलब्ध करून दिली आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांनी त्यांची जी कागदपत्रे पवित्र पोर्टलवर अपलोड केले आहेत.

त्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यात शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता पडताळणी करावयाची असून 22 नोव्हेंबर 2017 दिनांक पूर्वी पदाची पात्रता धारण केलेली असणे आवश्यक आहे. तर याच दिनांकाला वय निश्चिती करावयाचे आहे. याची निश्चित करताना इयत्ता दहावीच्या जन्माचा दाखला किंवा प्रमाणपत्र विचारात घेण्यात यावेत.

शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता ही यापूर्वी शासनाने निश्चित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे असणे अपेक्षित आहेत. यासोबत अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा गुणपत्रक, शालांत परीक्षा गुणपत्रक, व प्रमाणपत्र. उच्च माध्यमिक परीक्षा गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, डीएड,बीएड, पदव्युत्तर पदवी परीक्षा गुणपत्रक प्रमाणपत्र. जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र. समांतर आरक्षणाचा लाभ घेतला असल्यास त्याबाबतचा पुरावा.

अधिवास प्रमाणपत्र, उन्नत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र, उमेदवारांच्या नावात बदल असल्यास त्याचा पुरावा. या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, या कागदपत्रांमध्ये कागदपत्रे खोटी आढळल्यास उमेदवार अपात्र ठरला गेल्यास त्याची माहिती शिक्षणाधिकारी व संचालनालयास अपात्रतेच्या कारणासह देण्यात यावी असेही आदेश केले आहेत.

उमेदवारांसाठी आठवडाभराचा कालावधी
कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना 13 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबर या कालावधीत नियुक्त प्राधिकरण यांच्या स्तरावरून पडताळणी केली जाणार आहे. यासंबंधी संबंधित नियुक्त प्राधिकरणाने उमेदवारांना माहिती कळवायची आहे. कागदपत्र पडताळणीचे ठिकाण,संपर्क अधिकारी, त्यांचे नाव, संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. तसेच संबंधित माहिती पोर्टल वर अपडेट करण्यासाठी शिक्षण संचालनालय व शिक्षणाधिकारी यांना इमेलद्वारे कळविण्याचे सूचित केले आहेत.

न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन नियुक्ती
शिक्षक भरती प्रक्रिया संदर्भाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल आहे. त्यामुळे मुलाखतीशिवाय उमेदवारांची निवड करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली असून संबंधित उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू ठेवावी. मात्र त्यांना आदेश देण्यात येऊ नयेत.न्यायालयाच्या आदेशानंतर यासंबंधी ने कोणती उचित कार्यवाही करायची हे स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. मात्र उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यात यावी असेही सांगण्यात आले आहेत.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!