तानसा अभयारण्य हे मुंबई आणि जवळच्या इतर शहरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा जलाशयच्या क्षेत्रातील अभयारण्य आहे.
तानसा अभयारण्य हे मुंबई आणि जवळच्या इतर शहरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा जलाशयच्या क्षेत्रातील अभयारण्य आहे.|सर्व फोटो : पंकज कुंभार, हौशी पर्यटक
फोटोगॅलरी

तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य

वैतरणा तलावाजवळील नयनरम्य दृश्य

Dinesh Sonawane

Dinesh Sonawane

तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
१९७० साली स्थापन झालेल्या या अभयारण्यचे क्षेत्रफळ ३०४.८१ चौ. कि. मी. आहे. ता.वाडा जि.पालघर
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
तानसा अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य
Deshdoot
www.deshdoot.com