Photo Gallery :  बेगम परवीन सुलताना यांना जीवन गौरव पुरस्कार

0

महाराष्ट्र शासनाच्या भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार २०१६ ने बेगम परवीन सुलताना यांना जळगाव येथे सन्मानीत करण्यात आले. त्या सोहळ्याची ही क्षणचित्रे

सर्व छायाचित्रे : पांडूरंग महाले देशदूत डिजीटल जळगाव

LEAVE A REPLY

*