औरंगाबाद जिल्ह्यात 228 रुग्णांची नव्याने भर

23 जणांचा मृत्यू
औरंगाबाद जिल्ह्यात 228 रुग्णांची नव्याने भर

औरंगाबाद - Aurangabad

औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 228 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर पडल्याने जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 142287 झाली आहे. आजपर्यंत एकूण 3176 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकूण 4054 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाने कळवले आहे.

आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

मनपा (71)

नंदनवन कॉलनी 1, घाटी परिसर 1, जवाहर नगर 1, देवानगरी 1, एन-13 येथे 1, एन-7 येथे 1, एन-12 येथे 1, गारखेडा 2, कुशल नगर 1,अजब नगर 1, सातारा परिसर 1, तारांगण सोसायटी 1, वानखेडे नगर 1,एन-9 येथे 1, जय भवाणी नगर 3, मुंकदनगर 1, राज नगर मुंकदवाडी 1, एन-1 येथे 1, सारा वैभव हर्सुल 1, चिकलठाणा एम.आय.डी.सी. 1, म्हाडा कॉलनी 1, हनुमान नगर 1, अलोक नगर 1, सेव्हन हिल 2, चौधरी कॉलनी चिकलठाणा 1, श्रीविनायक कॉलनी 1, अन्य 41

ग्रामीण (157)

अंधारी ता. सिल्लोड 1, तलवाडा 1, जटवाडा 1, सासुरवाडा ता.सिल्लोड 2, बजाज नगर 2, टाकळी ता.सिल्लोड 1, शिंदोन 1, वाळूज 1,लक्ष्मी नगर ता.पैठन 1, ता.पैठन 1, ता.कन्नड 1, भराडी ता.सिल्लोड 1, अन्य 143

मृत्यू (23)

घाटी (15)

1. स्त्री, 85, कन्नड

2. स्त्री, 75, मुकुंदवाडी

3. पुरूष, 65, सिल्लोड

4. स्त्री, 71, विहामांडवा, पैठण

5. पुरूष, 31, सिल्लोड

6. पुरूष, 65, खडकवाघलगाव, गंगापूर

7. स्त्री, 65, पाल, फुलंब्री

8. पुरूष, 78, कासलीवाल चिकलठाणा

9. पुरूष, 70, डोंगरगाव, कन्नड

10. स्त्री, 80, सिल्लोड

11. पुरूष, 80, सादात नगर

12. पुरूष, 53, राजा बाजार

13. स्त्री, 50, शिवना, सिल्लोड

14. पुरूष, 70, वांजोळा, सिल्लोड

15. स्त्री, 69, कन्नड

जिल्हा सामान्य रुग्णालय (2)

1. पुरूष, 55, लामखाना, औरंगाबाद

2. स्त्री, 80,एन पाच सिडको

खासगी रुग्णालय (6)

1. पुरूष, 56, केकटजळगाव

2. पुरूष, 45, देवगाव रंगारी, कन्नड

3. पुरूष, 87, करमाड

4. पुरूष्, 60, गल्लेबोरगाव, खुलताबाद

5. स्त्री, 63, हडको

6. पुरूष्, 77, बायजीपुरा

Related Stories

No stories found.