औरंगाबाद जिल्ह्यात 988 रुग्णांची भर

26 जणांचा मृत्यू
औरंगाबाद जिल्ह्यात 988 रुग्णांची भर

औरंगाबाद - Aurangabad :

औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 1266 जणांना (मनपा 495, ग्रामीण 771) सुटी  देण्यात आली. आजपर्यंत 119117 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

आज एकूण 988 रुग्णांची भर पडल्याने जिल्ह्यातील रुग्णांची एकूण संख्या 130836 झाली आहे. आजपर्यंत एकूण 2709 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकूण 9010 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाने कळवले आहे.

आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे (कंसात रुग्ण संख्या) आहे.

मनपा (352)

घाटी परिसर 2, औरंगाबाद परिसर 3, सराफा बाजार रेल्वे स्टेशन कॅम्प 1, कसलीवाल पूर्वा चिकलठाणा 1, चिकलठाणा 4, परिजात नगर 1, म्हाडा कॉलनी 4, मुकंदवाडी 6, जय भवाणी नगर 2, गारखेडा 5, बंजारा कॉलनी 1, गजानन नगर 2, शिवाजी नगर 2, जय भारत कॉलनी 1, अशोक नगर 1, बौध्द नगर 1,एम आय टी हॉस्पीटल 1, विश्व भारती कॉलनी 1, विष्णू नगर 2, देवळाई चौक 1, देवळाई परिसर 1, हनुमान नगर 2, बीड बायपास रोड 6, उल्का नगरी 2, गुरुदत्त नगर 2, गजानन नगर 1, शहानुरवाडी 1,सहयोग नगर 1,स्वराज नगर 1, लक्ष्मी नगर 1, नाथग्रम कॉलनी 1, विशाल नगर 1, अलोक नगर 1, पुडंलिक नगर 3, भारत नगर 1, पानदरीबा रोड 1, जयसिंगपूरा 1, नारळीबाग 2, मयुर पार्क 1, नंदनवन कॉलनी 1, हर्सुल 1, हनुमान नगर 1, पॉवर हाऊस 1, मयुर पार्क 1, नाथ नगर 1, लक्ष्मी कॉलनी 2, शितल नगर 1, जाधवमंडी 1, सातारा परिसर 4, शिवनगर 2, सहकार नगर 2, दर्गा रोड 1, सुराणा नगर 2, कासलीवाल मार्बल 2, आनंद नगर 3, भिम नगर भावसिंगपूरा 1, पेठे नगर 2, एम्स हॉस्पीटल 1, राज हाईट्स 1, त्रिमुर्ती चौक 1, हनुमान नगर 2, जिजामाता नगर 1,उस्मानपूरा 1,एन-12 1,एन-2 3, एन-5 1,एन-6 4,एन-11 2,एन-9 1,एन-8 4,एन-7 3,एन-3 1, अन्य 224

ग्रामीण (636)

बजाज नगर 10,वडगाव कोल्हाटी 2, रांजनगाव 1, बकवाल नगर वाळूज 1, पिसादेवी 3, टाकळी वैद्य 1, राणवारा 1, शिंगेड तांडा 1, वंजारवाडी ता.खुलताबाद 3, ए.एस.कल्ब 1,वडवडी ता.पैठन 1,वाळूज एम.आय.डी.सी. 1, पडेगाव 3, कांचनवाडी 9, घाटनांद्रा ता.सिल्लोड 1, हर्सुल सावंगी 2, आडगाव सरक 1, नायगाव 2, पळशी 1, देवळाई तांडा 3, खांडेवाडी ता.पैठन 2, पैठन 1, झाल्टा 1, अब्दीमंडी ता.खुलताबाद 1, पोळ रांजणगाव 1, अंबेलोहाळ 1,नासोडा पो.कासोडा ता.गंगापूर 1, बोकुड जळगाव ता.पैठन 1, अन्य 579

मृत्यू (26)

घाटी (15)

1. पुरूष 52 छावणी, औरंगाबाद

2. पुरूष 75 गंगापुर

3. स्त्री 65 सिडको वाळुज

4. स्त्री 50 वेजापुर

5. पुरूष 65 वैजापुर

6. पुरूष 66 हडको औरंगाबाद

7. पुरूष 51 लिंबगाव औरंगाबाद

8. पुरूष 80 जयभवानी नगर औरंगाबाद

9. स्त्री 60 पैठण

10. स्त्री 70 जाधववाडी औरंगाबाद

11. पुरूष 60 सिल्लोड

12. स्त्री 75 पाचोड

13. पुरूष 57 गंगापुर

14.स्त्री 65 सिल्लोड

15. 63 पुरूष सिल्लेड

जिल्हा सामान्य रुग्णालय ( 02)

1. स्त्री 65 शिवनेरी कॉलनी औरंगाबाद

2. पुरूष 32 सारा वैभव जटवाडा औरंगाबाद

खासगी रुग्णालय ( 09)

1. स्त्री 64 सावंगी औरंगाबाद

2. पुरूष 61 दिशा नगरी बीड बायपास औरंगाबाद

3. पुरूष 57 भडकल गेट औरंगाबाद

4. पुरूष 58 शहानुरवाडी औरंगाबाद

5. स्त्री 65 एन 12 सिडको औरंगाबाद

6. स्त्री 71 हडको औरंगाबाद

7. स्त्री 62 जयसिंग नगर औरंगाबाद

8. स्त्री 44 विष्णूनगर आकाशवणी परिसर औरंगाबाद

9. पुरूष 68 एन 6 सिडको औरंगाबाद

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com