औरंगाबाद-चाळीसगाव वाहतूक मार्गात बदल

देवगाव रंगारी मार्गाने वाहतुकीस परवानगी
औरंगाबाद-चाळीसगाव वाहतूक मार्गात बदल

औरंगाबाद - Aurangabad

औरंगाबाद – धुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 (जुना 211) (Aurangabad - Dhule National Highway) या महामार्गावर औट्रम घाटीतील साखळी क्रमांक 376+000 ते 390+000 मधील रस्ता 31 ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे घाटीतील मार्ग खचला होता व घाटात जागोजागी दरड कोसळल्या होत्या. त्यामुळे सदरील ठिकाणी एका बाजूस दरी व दुसऱ्या बाजूस डोंगर असल्यामुळे वाहन दरीत कोसळण्याची किंवा (Accident) अपघात होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदरील रस्ता बंद करून वाहतूक वळविण्यात आलेली होती.

घाटात दुरुस्तीचे काम सुरू असून अवजड वाहनांसाठी औरंगाबाद- देवगाव रंगारी-शिऊर बंगला–नागगाव-मोलगाव-धुळे अशा पद्धतीने वाहतूक कळविण्यात आलेली आहे. औरंगाबाद- चाळीसगांव वाहतूक करण्याऱ्या सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांसाठी औरंगाबाद-देवगाव रंगारी-शिऊर बंगला-नांदगाव-चाळीगाव अशा पद्धतीने वाहतूक वळविण्यात आलेली आहे. नागरिकांनी दक्षतापूर्वक वाहतुकीच्या सर्व नियमांचे व सूचनांचे वरील प्रमाणे पालन करावे, असे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी आवाहन केले आहे.

Related Stories

No stories found.