कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीला नाशिकमध्ये बुधवारपासून सुरूवात; जर्मनीचे सहकार्य

0

नाशिक (प्रतिनिधी) ता. २७ : जर्मन सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सुधार कार्यक्रमांतर्गत जर्मन सरकार व भारत सरकार यांचे संयुक्त प्रयत्नातून नाशिक शहरामध्ये कचऱ्यापासून वीज निर्मिती हा पथदर्शी प्रकल्प राबविणेत येत आहे. सदर प्रकल्पाकरिता जी.आय.झेड जर्मनी यांचे कडून तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य करण्यात आले आहे.

सदर प्रकल्पाचा शुभारंभ नाशिकचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते दिनांक 29/11/2017 रोजी होत आहे. यावेळी जर्मन कंपनीचे अधिकारीही उपस्थित राहतील.

प्रकल्पात दररोज सूमारे 15 ते 20 में. टन ओला कचरा व 10 ते 15 मे.टन सार्वजनिक शौचालयातील मल जल असे एकूण 30 में टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बायोगॅस / मिथेन गॅस तयार करुन त्या द्वारे वीज निर्मिती करणेत येणार आहे.

सदर प्रकल्पासाठी रक्कम रुपये 8.02 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी जी.आय.झेड जर्मनी यांचे कडून नाशिक महानगरपालिकेस रक्कम रुपये 6.80 कोटी इतके अनुदान व उर्वरीत खर्च सुमारे रक्कम रुपये 1.22 कोटी प्रकल्प उभारणी करणारी कंपनी करीत आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी नाशिक महानगरपालिकेची कोणतीही भांडवली गुंतवणुक नाही मात्र प्रकल्प उभारणी करिता सुमारे 6,000  चौ.मीटर जागा मनपा खतप्रकल्पा शेजारी पूर्वीचे जकात मध्यवर्ती गोडावून जवळ मनपाने उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

सदर प्रकल्प उभारणीचे काम मे. विल्होळी वेस्ट मॅनेजमेंन्ट प्रा.लि.बंगलोर यांचे मार्फत करण्यात आले आहे. 10 वर्ष कालावधी साठी संपूर्ण प्रकल्प चालवीणे, देखभाल वदुरुस्ती करणेचे काम सदर कंपनी मार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी लागणारा ओला कचरा (हॉटेल वेस्टव भाजीपाला वेस्ट) व मलजल वाहतूकीची जबाबदारी सुध्दा कंपनीची राहील. नाशिक महानगरपालिकेमार्फत कंपनीस सुमारे रक्कम रुपये 4.95 लक्ष दरमहा देण्यात येणार आहे

सदर कंपनी वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातून वीज निर्मिती तयार होणाऱ्या वीजेतून नाशिक महानगर पालिकेस दरमहा सुमारे 99,000 युनिट इतकी वीज पुरविणार आहे. सदर प्रकल्पात तयार झालेली वीज महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या पॉवर ग्रीडला जोडण्यात येणार असून जेवढी वीज पॉवर ग्रीड मध्ये टाकण्यात येईल तेवढे युनिट मनपास इतर वीज देयकातून सुट मिळणार आहे.

LEAVE A REPLY

*