थकबाकीदार शेतकर्‍यांसाठी नवी वीजबिले

0

थकबाकीची रक्कम व ती किती हप्त्यात भरावयाची याची माहिती

अहमदनगर (प्रतिनिधी)-राज्यातील कृषीपंपांची थकबाकी असणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना- 2017 लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेत लाभार्थी असलेल्या शेतकर्‍यांना महावितरणकडून 1 नोव्हेंबरपासून नवीन स्वरुपाची वीज देयके देण्यात येत असून त्यात थकबाकीची रक्कम किती व ती किती हप्त्यात भरावयाची याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
योजनेत लाभार्थी असलेल्या शेतकर्‍यांच्या देयकात महावितरणच्या बोधचिन्हाशेजारी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना- 2017 असे ठळक अक्षरात नमूद केले आहे. या देयकात खालील बाजूस ग्राहक क्रमांक, ग्राहकाचे नाव, चक्री क्रमांक नमूद केलेला आहे.
देयकाच्या डाव्या बाजूस 15 नोव्हेंबर 2017 पूर्वी शेतकर्‍यांनी किती रक्कम भरायची आहे याची माहिती दिली आहे. तसेच डिसेंबर 2017 ते डिसेंबर 2018 पर्यंत 5 हफ्त्यात किती रक्कम भरावी लागणार आहे याची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. याशिवाय चौकटीत जून-2017 चे देयक या अगोदर वितरित करण्यात आले असून हे देयक मुख्यमंत्रीकृषी संजीवनी योजना- 2017 अंतर्गत सहभागी होण्यासाठी तसेच थकीत रकमेचे सुलभ हप्ते माहित होण्यासाठी देण्यात येत आहेत, असे नमूद केले आहे.
तसेच, मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत याची माहिती देण्यात आलेली आहे. तसेच थकबाकीचे हफ्ते नियमित भरणार्‍या शेतकर्‍यांना नेमका किती रुपयांचा दंड आणि व्याज माफ करण्याबाबत शासनाकडून विचार करण्यात येईल याचाही आकडा नमूद करण्यात आलेला आहे. थकबाकीदार शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री कृषी संजिवनी योजनेत सहभागी होऊन थकबाकीमुक्त व्हावे व महावितरणला सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

या देयकात महावितरणकडून 30,000 रुपयांच्या आत थकबाकी असणार्‍या ग्राहकांना 5 सुलभ हफ्ते तर 30,000 पेक्षा जास्त बाकी असणार्‍या शेतकर्‍यांना 10 सुलभ हफ्ते मिळणार आहेत याची सविस्तर माहितीही देयकात देण्यात आलेली आहे. 

LEAVE A REPLY

*