Type to search

Breaking News नाशिक मुख्य बातम्या

362 ग्रामपंचायतला जन सुविधांसाठी 15 कोटी अनुदान

Share

नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजनांतर्गत सन 2018-19 मधील निधीतून जिल्ह्यातील 362 ग्रामपंचायतींना जन सुविधांसाठी 15 कोटी 14 लक्ष 14 हजार रुपयांचे विशेष अनुदान वितरित करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व स्मशानभूमीसंबंधी काम करण्यात येणार आहे.

जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत नांदगाव तालुक्यातील 18 ग्रामपंचायतींसाठी 66.60 लक्ष रुपये, इगतपुरी तालुक्यातील 22 ग्रामपंचायतींसाठी 76.56 लक्ष रुपये, नाशिक तालुक्यातील 20 ग्रामपंचायतींसाठी 81.93, सिन्नर तालुक्यातील 25 ग्रामपंचायतींसाठी 85.25 लक्ष रुपये, देवळा तालुक्यातील 20 ग्रामपंचायतींसाठी 77.24 लक्ष रुपये,

बागलाण तालुक्यातील 38 ग्रामपंचायतींसाठी 176.45 लक्ष रुपये, सुरगाणा तालुक्यातील 16 ग्रामपंचायतींसाठी 59.94 लक्ष रुपये, पेठ तालुक्यातील 16 ग्रामपंचायतींसाठी 62.60 लक्ष रुपये, मालेगाव तालुक्यातील 33 ग्रामपंचायतींसाठी 151.15 लक्ष रुपये, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील 12 ग्रामपंचायतींसाठी 47.95 लक्ष रुपये,

कळवण तालुक्यातील 12 ग्रामपंचायतींसाठी 45.95 लक्ष रुपये, दिंडोरी तालुक्यातील 46 ग्रामपंचायतींसाठी 241.70 लक्ष रुपये, निफाड तालुक्यातील 36 ग्रामपंचायतींसाठी 167.00 लक्ष रुपये, चांदवड तालुक्यातील 26 ग्रामपंचायतींसाठी 97.23 लक्ष रुपये, येवला तालुक्यातील 22 ग्रामपंचायतींसाठी 76.59 लक्ष रुपये याप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे.

या निधीतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे, स्मशानभूमी बांधकाम करणे, स्मशानभूमी बैठक व्यवस्था करणे या स्वरुपाची कामे करण्यात येणार आहेत.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!