Type to search

maharashtra नंदुरबार

जि.प.गट-गणांचे आरक्षण जाहीर

Share
नंदुरबार । नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 56 गट आणि पंचायत समित्यांच्या 112 गणांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यापैकी 44 गट अनुसूचित जमातीसाठी, 11 जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तर एक जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. 56 पैकी 28 गट महिलांसाठी राखीव राहणार आहेत. महिलांच्या आरक्षणातील 22 जागा अनुसूचित जमाती,5 जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तर एक जागा अनुसूचित जातीसाठी राहणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी काल दि. 17 रोजी हे आरक्षण जाहीर केले आहे. दरम्यान, नव्याने काढण्यात आलेल्या आरक्षण अंशतः बदल करण्यात आला असून खुल्या किंवा सर्वसाधारण प्रवर्गाला स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या आरक्षणाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नंदुरबार जिल्हा परिषदेची मुदत डिसेंबर 2018 मध्ये पूर्ण झाली आहे. या निवडणुकीसाठी गटगणांचे आरक्षण जाहीर होवून निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. परंतू जिल्हा परिषदेच्या 56 गटांसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षणात सर्वसाधारण गटाला एकही जागा सोडण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने सदर आरक्षणाला स्थगिती देवून सदर आरक्षण नव्याने काढून त्यात खुल्या प्रवर्गालाही स्थान देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु असल्यामुळे तसेच नव्याने आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया राबविण्यात बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाला मुदतवाढ दिली आहे. आता लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया संपल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. काल दि. 17 मे रोजी जिल्हाधिकारी बालाजी मंजूळे यांनी पुन्हा नव्याने आरक्षण जाहीर केले आहे. परंतू त्यातही खुल्या प्रवर्गाला स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या आरक्षणालादेखील न्यायालयात आव्हान देण्यात येते की काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

दरम्यान, काल दि. 17 रोजी जिल्हा परिषदेच्या 56 गट व 112 जणांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यात 44 गट अनुसूचित जमातीसाठी, 11 गट नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी तर एक गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव करण्यात आला आहे. 56 पैकी 28 गट महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्या 28 पैकी 22 गट अनुसूचित जमाती, 5 गट नागरिकांचा मागासप्रवर्ग तर एक जागा अनुसूचित जाती महिला राखीव आहे.

तालुकानिहाय जि.प.गट, आरक्षण असे-
अक्कलकुवा तालुका – भांग्रापाणी गट (अनुसूचित जमाती स्त्री), भगदरी (अनुसूचित जमाती), पिंपळखुंटा (अनुसूचित जमाती स्त्री), वेली (अनुसूचित जमाती स्त्री), होराफळी (अनुसूचित जमाती स्त्री), मोरंबा (अनुुसूचित जमाती), रायसिंगपूर (अनुसूचित जमाती), खापर (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), अक्कलकुवा (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), गंगापूर (अनुसूचित जमाती).

धडगाव तालुका – रोषमाळ खु (अनुसूचित जमाती स्त्री), तोरणमाळ (अनुसूचित जमाती), राजबर्डी (अनुसूचित जमाती), कात्री (अनुसूचित जमाती), असली (अनुसूचित जमाती), मांडवी बु (अनुसूचित जमाती), घाटली (अनुसूचित जमाती).
तळोदा तालुका – अमोनी (अनुसूचित जमाती स्त्री), प्रतापपूर (अनुसूचित जमाती स्त्री), बोरद (अनुसूचित जमाती स्त्री), आमलाड (अनुसूचित जमाती स्त्री), बुधावल (अनुसूचित जमाती).

शहादा तालुका – कन्साई (अनुसूचित जमाती स्त्री), म्हसावद (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), सुलतानपूर (अनुसूचित जमाती स्त्री), खेडदिगर (अनुसूचित जमाती स्त्री), मंदाणे (अनुसूचित जमाती स्त्री), चांदसैली (अनुसूचित जमाती), लोणखेडा (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री), कुढावद (अनुसूचित जमाती स्त्री), पाडळदे बु (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), मोहिदे त.श. (अनुसूचित जमाती स्त्री), प्रकाशा (अनुसूचित जमाती स्त्री), सारंगखेडा (अनुसूचित जमाती), कहाटूळ (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग), वडाळी (अनुसूचित जमाती स्त्री).

नंदुरबार तालुका – पातोंडा (अनुसूचित जमाती स्त्री), कोळदे (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), खोंडामळी (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), कोपर्ली (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), रनाळे (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), मांडळ (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), नांदर्खे (अनुसूचित जमाती स्त्री), धानोरा (अनुसूचित जमाती स्त्री), कोठली (अनुसूचित जमाती स्त्री), आष्टे (अनुसूचित जमाती).

नवापूर तालुका – उमराण (अनुसूचित जमाती), भरडू (अनुसूचित जमाती), निजामपूर (अनुसूचित जमाती), खांडबारा (अनुसूचित जमाती), मोग्राणी (अनुसूचित जमाती स्त्री), चितवी (अनुसूचित जमाती), चिंचपाडा (अनुसूचित जमाती), रायंगण (अनुसूचित जमाती), बिलमांजरे (अनुसूचित जमाती), करंजी बु (अनुसूचित जमाती स्त्री),

जिल्हयातील पंचायत समिती गणांचे आरक्षण
अक्कलकुवा तालुका –
सिंदुरी (अनुसूचित जमाती), भांग्रापाणी (सर्वसाधारण), मोलगी (अनुसूचित जमाती स्त्री), भगदरी (अनुसूचित जमाती स्त्री), पिंपळखुंटा (अनुसूचित जमाती), वडफळी (अनुसूचित जमाती), वेली (अनुसूचित जमाती), डाब (अनुसूचित जमाती स्त्री), ओहवा (अनुसूचित जमाती स्त्री), होराफळी (अनुसूचित जमाती स्त्री), मोरंबा (अनुसूचित जमाती स्त्री), पेचरीदेव (अनुसूचित जमाती), रायसिंगपूर (अनुसूचित जमाती स्त्री), मे.अंकुशविहिर (अनुसूचित जमाती), खापर (अनुसूचित जमाती), कोराई (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), अक्कलकुवा (अनुसूचित जमाती स्त्री), गंगापूर (सर्वसाधारण), सिंगपूर बु (अनुसूचित जमाती स्त्री).

धडगाव तालुका
रोषमाळ खु. (अनुसूचित जमाती), माळ (गेंदा) (अनुसूचित जमाती स्त्री), तोरणमाळ (अनुसूचित जमाती), त्रिशुल (अनुसूचित जमाती), राजबर्डी (अनुसूचित जमाती स्त्री), धनाजे बु (अनुसूचित जमाती स्त्री), मुंदलवड (अनुसूचित जमाती), कात्री (अनुसूचित जमाती स्त्री), असली (अनुसूचित जमाती स्त्री), सिसा (अनुसूचित जमाती), बिजरी (अनुसूचित जमाती), मांडवी बु (अनुसूचित जमाती स्त्री), गोरंबा (अनुसूचित जमाती स्त्री), घाटली (अनुसूचित जमाती).

तळोदा तालुका
अमोनी (अनुसूचित जमाती), अमलपाडा (अनुसूचित जमाती स्त्री), धनपूर (अनुसूचित जमाती स्त्री), प्रतापपूर (अनुसूचित जमाती), बोरद (सर्वसाधारण), मोड (अनुसूचित जमाती), आमलाड (अनुसूचित जमाती), तर्‍हावद (अनुसूचित जमाती स्त्री), बुधावल (अनुसूचित जमाती स्त्री), नर्मदानगर (अनुसूचित जमाती स्त्री).

शहादा तालुका
कन्साई (अनुसूचित जमाती स्त्री). राणीपूर (अनुसूचित जमाती). म्हसावद (अनुसूचित जमाती). तलावडी (अनुसूचित जमाती स्त्री). सुलतानपूर (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), सुलवाडे (अनुसूचित जमाती स्त्री). खेडदिगर (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), ब्राम्हणपुरी (सर्वसाधारण), मंदाणे (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), वडगाव (अनुसूचित जमाती). चांदसैली (सर्वसाधारण स्त्री), काेंंढावळ (अनुसूचित जमाती). लोणखेडा (अनुसूचित जमाती). डोंगरगाव (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग), मोहिदे त.श.(नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), कुढावद (अनुसूचित जमाती स्त्री). जावदे तबो (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग), पाडळदे बु (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग), वैजाली (अनुसूचित जमाती). मोहिदे त.श. (अनुसूचित जमाती स्त्री). प्रकाशा (अनुसूचित जमाती). शेल्टी (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग), सारंगखेडा (अनुसूचित जमाती स्त्री). अनरद (अनुसूचित जमाती स्त्री). कहाटूळ (अनुसूचित जमाती). कळंबू (अनुसूचित जमाती स्त्री). वडाळी (अनुसूचित जाती). तोरखेडा (अनुसूचित जमाती स्त्री).

नंदुरबार तालुका
गुजरभवाली (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग), पातोंडा (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), कोळदे (सर्वसाधारण), होळतर्फे हवेली (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग), खोंडामळी (अनुसूचित जमाती), कोरीट (अनुसूचित जमाती), कोपर्ली (अनुसूचित जमाती स्त्री), घोटाणे (अनुसूचित जमाती), रनाळे (अनुसूचित जमाती स्त्री), वैंदाणे (अनुसूचित जमाती स्त्री), दुधाळे (अनुसूचित जमाती स्त्री), मांडळ (अनुसूचित जमाती स्त्री), नांदर्खे (नागरिीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री), खामगाव (अनुसूचित जमाती), गुजरजांभोली (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्री), धानोरा (अनुसूचित जमाती स्त्री), पावला (अनुसूचित जमाती), कोठली खु (अनुसूचित जमाती स्त्री), वाघाळे (अनुसूचित जमाती), आष्टे (सर्वसाधारण).

नवापूर तालुका
उमराण (अनुसूचित जमाती), नवागाव (अनुसूचित जमाती), भरडू (अनुसूचित जमाती स्त्री), वडफळी (अनुसूचित जमाती स्त्री), निजामपूर (अनुसूचित जमाती स्त्री), श्रावणी (अनुसूचित जमाती), करंजाळी (अनुसूचित जमाती स्त्री), खांडबारा (अनुसूचित जमाती स्त्री), मोग्राणी (अनुसूचित जमाती), ढोंग (अनुसूचित जमाती), चितवी (अनुसूचित जमाती), हळदाणी (अनुसूचित जमाती), चिंचपाडा (अनुसूचित जमाती स्त्री), विसरवाडी (सर्वसाधारण), रायंगण (अनुसूचित जमाती), कोळदा (अनुसूचित जमाती),बिलमांजरे (अनुसूचित जमाती स्त्री), झामणझर (अनुसूचित जमाती स्त्री), करंजी बु (अनुसूचित जमाती स्त्री), नागझरी (अनुसूचित जमाती स्त्री),

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!