प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ई-स्कॉलरशिप पोर्टल पुन्हा सुरु

0

चिनोदा, ता.तळोदा । वार्ताहर-सन 2015-16 व 2016-17 मध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ई-स्कॉलरशिप पोर्टल पुन्हा सुरू झाले आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती/ शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता, विद्यावेतने आदी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ दिला जात होता.

परंतु सन 2017-18 या वर्षापासून राज्य शासनाने सर्व विभागाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या या महा-डीबीटी पोर्टल मार्फत अदा करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे https://mahaeschol.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ संस्थागित करण्यात आलेले होते.

तरीही काही विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती/ शिक्षण फी, परीक्षा फी, विद्यावेतने, निर्वाह भत्ता आदींचा लाभ देण्याचे प्रलंबित असल्याने तो अदा करण्यासाठी आता ई-स्कॉलरशिप हे संकेतस्थळ दि.21 नोव्हेंबर 2017 पासून पुन्हा मर्यादित कालावधीसाठी सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

प्रथम टप्प्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी सन 2015-16 साठी दि.30 मार्च 2016 साठी व सन 2016-17 करिता दि.31 मार्च 2017 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरलेले आहेत.

परंतू ज्यांना अद्याप शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी आदींचा लाभ मिळालेला नाही. अशा विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयाकडे प्रलंबित असलेले अर्ज आणि नुतनीकरण करावयाचे प्रस्ताव महाविद्यालयांनी या पुनरूज्जीवित करण्यात आलेल्या संकेतस्थळावरून दि.21 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे पाठवावेत.

याबाबत सविस्तर सूचना असलेले परिपत्रक आणि वेळापत्रक हे विभागाच्या www.sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.

संबंधित शाळा, महाविद्यालयांनी त्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन सादर केलेले सन 2015-16 व 2016-17 चे पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित आणि नुतनीकरणाचे प्रस्ताव त्वरेने सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त राकेश महाजन, नंदुरबार यांनी केले आहे.

LEAVE A REPLY

*