Blog : निसर्गाचा जलोत्सव पाहायला भंडारदरा बोलावतोय…येताय ना?

0

मोसमी पाऊस आता भंडारदरा परिसरात चांगलाच नादावलाय. अवघ्या सृष्टीशी त्याचे गुज सुरू झाले आहे. चैतन्याचा दाता असलेल्या पावसाने बघता बघता वसुंधरेचे अवघे रुपडेच बदलून टाकले आहे. माणसाच्या चित्तवृत्ती प्रसन्न करणारी चैतन्याची सळसळ सगळीकडे जाणवू लागली आहे.

कळसुबाई-हरिश्चंद्रगड यासह सह्यगिरीतील लहान मोठी शिखरे, डोंगरमाथे अनेकविध जलरंगांच्या छटांमध्ये न्हाऊन निघत आहेत. चिंबचिंब पावसाने रान आबादानी झाले आहे.

नेहमीपेक्षा यंदा पाऊस तसा अगदी वेळेवर दाखल झाला. तळकोकणातून सह्याद्रीचा घाटमाथा ओलांडून तो जसजसा घाटघर-कळसूबाईच्या दिशेने सरकायला लागला, तसा येथला निसर्ग चैतन्याने मोहरून गेला आहे.

टपोऱ्या थेंबानी ओघळणारा पाऊस, धुक्यात हरवलेल्या पर्वत-शिखरांवरून आवेगाने झेपावणारे सहस्रावधी प्रपात, लालसर विटकरी पाण्याने तुडुंब भरलेली भातखाचरे, पठारांवर दाटीवाटीने उगवलेले हिरवे-पोपटी गवत, पाणी पिऊन टवटवीत, तजेलदार झालेल्या झाडवेली, सैरावैरा धावणारा उनाड रानवारा आणि जोडीला अंगावर शिरशिरी आणणारा मस्त गारवा… अहाहा! सारे सारे केवळ अवर्णनीय… डोळ्यांची पारणे फेडणारे…

निसर्गशिल्पांचे देखणे कोंदण लाभलेल्या भंडारदरा परिसरात निसर्ग नामक चित्रकाराने असे हे परिपूर्ण चित्र रेखाटले आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यातील रुक्ष वातावरण कुठल्या कुठे पळून गेलेय. चित्तवृत्ती प्रसन्न करणारी चैतन्याची लहर सगळीकडे पसरलीय…

भंडारदऱ्याच्या पावसाला मुळातच एक नाद आहे. लय आहे. सूर आहे. आणि तालदेखील आहे! म्हणूनच त्याचे येणे अनेकांच्या दृष्टीने आनंदाचे गाणे होऊन जाते. त्याच्या येण्याची वाट अनेकजण आतुरतेने पाहत असतात. त्याच्या येण्याबरोबर येथे जलोत्सव सुरू होतो.

या अनोख्या धारानृत्याचा मनमुराद आनंद लुटताना सारे सारे विसरून जातात… झिम्मड पावसात चिंब भिजतात…. स्वत:ला विसरतात. असा हा हवाहवासा ऋतू हिरवा… ऋतू बरवा… आता आपल्याला पावसाळी रानभूल घालतो आहे. भंडारदरा बोलावतोय… मग येताय ना?

-भाऊसाहेब चासकर

(लेखक निसर्ग निरीक्षक आणि हौशी छायाचित्रकार आहेत.)

LEAVE A REPLY

*