शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्याचा विस्तार

विहीत मुदतीत विद्यार्थी, शिक्षक अन् शिक्षकेतरांना मिळणार लाभ
शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्याचा विस्तार

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या पोठ कलम (1) अन्वये असणार्‍या शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्यात पूर्वी 15 ते 16 सेवा देण्यात येत होत्या. मात्र, आता त्यात विस्तार करण्यात आला असून यात विद्यार्थ्यांना शाळेच्या बॉनफाईड ते जात दुरूस्त करण्यासोबत अन्य 35 प्रकारातील सेवा तर शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना 70 प्रकारातील सेवा देण्यात येणार आहे. 1 मे पासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्याल आणि वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना ही सुविधा देण्यात येणार आहे.

पूर्वी शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्यात मर्यादित स्वरूपात सेवा देण्यात येत होत्या. मात्र, राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी त्यात वाढ केली असून त्यानूसार विद्यार्थ्यांना 35 तर शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना 70 अशा 105 प्रकारातील सेवा काल मर्यादेनूसार देण्यात येणार आहे. यासाठी त्रिस्तरावर रचना करण्यात आली असून शाळा स्तरावर शिक्षक अथवा मुख्याध्याप यांनी सुविधा अथवा संबंधीत माहिती द्यावी. ती माहिती न मिळाल्यास तालुका पातळीवर गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा पातळीवर शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे संबंधीत विद्यार्थी शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना अप्रिल करण्याची तरतूद सुधारीत आदेश करण्यात आली आहे.

आवश्यक असणार्‍या माहितीच्या स्वरूपात संबंधीत माहिती अथवा सेवा ही एक दिवस, दोन दिवस, सात दिवस, 15 दिवस आणि तीस दिवसांच्या काल मर्यादेत द्यावी लागणार आहे. यासह शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्यात देण्यात येणारी सुविधा अथवा माहितीचे फलक शाळेच्या दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विस्तारीत कायद्यात एकतर संबंधीत विद्यार्थी शिक्षक, शिक्षकेतर यांना नियमानूसार माहिती ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेनूसार द्यावी लागणार आहे. तसेच पूर्ण कागदपत्र पत्र असल्यास त्यात्या पातळीवर संबंधीत अर्ज फेटाळून निकाली काढावा लागणार आहे. यामुळे कामातील पेंडन्सी कमी होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या सेवा

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या बोनाफाईटचा कालावधी, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणर्‍या द्वितीय गुणपत्रिकांची प्रत, शाळा सोडल्याचा दाखला, टी.सी., अन्य राज्यात शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर स्वारी देणे, योग्यता प्रमाण पत्र देणे, विद्यार्थ्यांच्या जात, जन्म तारिख, नावात बदल करणे, राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान याचा लाभ देण्याचा कालावधी निश्चित करून देण्यात आला आहे.

शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना मिळणार्‍या सेवा

खासगी प्राथमिक शिक्षक, खासगी अनुदानीत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक यांचे पगाराचा कालावधीची माहिती, पीएफ, त्याचा परतावा आणि अंतिम देयक किती दिवसात वेतन पथकाला सादर केले. वेतन, आग्रमी, वैद्यकी बिल कधी वरिष्ठ कार्यालयास सादर केली याची माहिती, सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव, थकीत वेतनाचे प्रस्ताव वेतन पथकास किती दिवसात सादर करावयाची, यासह मुख्याध्यापक आणि प्रचार्य यांना देण्यात येणार्‍या माहिती आणि सुविधा पुरवण्यासाठी काल मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.