पिंपळनेर येथील स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द

धुळे - Dhule - प्रतिनिधी :

पिंपळनेर (ता.साक्री) येथील प्रगती महिला बचत गटाचे दुकान क्र 13 चे चालक मयूर आढे व वाहनचालक वसीम पटेल यांच्याविरुद्ध धान्याचा काळाबाजार केल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणाची चौकशी करून अंतिमरीत्या दुकान क्र. 13 चा परवाना रद्द करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दिले आहेत.

अपर तहसिलदार, पिंपळनेर व त्यांचे सोबतचे पथक अवैध वाळू वाहतूकीच्या वाहनावर कारवाई करण्यासाठी जात असतांना पिंपळनेर येथील प्रगती महिला बचत गटाचे रास्त भाव दुकान क्र. 13 या दुकानाच्या समोर पिकअप वाहनामध्ये दुकानदार व वाहन चालक हे रेशनच्या धान्याची काळयाबाजारात विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहनात धान्य भरत होते.

साक्री तहसीदारांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दुकानचालक मयुर शंकर आढे (कासार) आणि वाहनचालक वसीम शकील पटेल यांच्या विरुध्द भादंवि कलम 379 व 186 सह जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 चे कलम 3 व 7 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला.

दुकान क्र. 13 ची सखोल चौकशी करण्यासाठी पुढील आदेश होईपर्यंत निलंबीत करण्यात आलेले होते.

तहसीलदारांनी दुकान क्र 13 व त्यास जोडलेल्या दुकान क्र.16 च्या केलेल्या सखोल तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर तफावत साठा आढळुन आलेला आहे.

स्वस्त धान्य दुकानामध्ये कमी जास्त धान्य साठा आढळुन आल्याने आरोपीने सदरचे धान्य हे काळयाबाजारात विकले आहे किंवा काळयाबाजारात विकण्याच्या दृष्टीने साठवून ठेवले आहे, असे स्पष्ट होते. म्हणुन दुकान क्र. 13 चौकशीत रास्त भाव दुकानचे परवानाधारक महिला बचत गटाचे अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी दोषी आढळुन आल्यावरुन स्वस्त धान्य दुकान क्र. 13 ची संपुर्ण अनामत रक्कम जप्त करुन परवाना कायमस्वरुपी रद्य केला आहे.

तसेच परवाना धारक महिला बचत गटांचे अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी यांच्याविरुध्द ही जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 चे कलम 3 व 7 अन्वये फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दिले आहेत.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com