Type to search

maharashtra आवर्जून वाचाच जळगाव नवरात्री

अंधश्रद्धेतून बाहेर पडण्याची गरज!

Share
ग्रामिण भागात शिक्षणाचा अभावामुळे आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर अंध्दश्रध्देवर स्रीया विश्वास ठेवतात. श्रध्दा ठेवणे चुकीचे नाही परंतु श्रध्देचा अंधश्रध्देत रूपातंर करू नका.

त्यामुळे आपला बराच मुल्यवान वेळ अंधश्रध्देत वाया जातो. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापुर्वी अंधश्रध्देच्या जाळ्यात अडकून नुकसान करन घेतात. म्हणुन आपला निर्णय आपण घेत नाही. प्रत्येक गोष्टीमध्ये अंधश्रध्दा पुढे जाऊ देत नाही. पाहीजे तसा विकास ग्रामिण भागातील स्रीयाचा झालेला नाही.

आताचे युगात आधूनिक होत आहे. समाजाने जुन्या रूढी व अंधश्रध्देतुन बाहेर पडून आधुनिक जगात जगायचे आहे.
– कविता पवार, सचिव ग्रामिण महिला विकास बचत गट, पाल, ता.रावेर

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!