चोपडा कृउबात व्यापार्‍यांनी दिलेले २६६ प्रतिज्ञापत्र बोगस

0
चहार्डी, ता.चोपडा, |  वार्ताहर :  कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यापार करण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र ऑनलाइन तपासणी केली असता एकूण २७० प्रतिज्ञापत्रापैकी २६६ खोट्या नावाचे आढळून आले आहेत. या संदर्भात कृउबा संचालक धनंजय पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

चोपडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ङ्गेब्रुवारी व मार्च महिन्यात सर्व व्यापारी बंधूनी बाजार समितीत व्यापारी परवाने नूतनीकरण करून देत असतात.त्यासाठी नवीन प्रतिज्ञापत्रे व करारनामा करून द्यावा लागतो.सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रा ची ऑनलाइन पडताडणी केली असता भयंकर प्रकार उघडकीस आला आहे.

मार्च व एप्रिल २०१७ या काळात २७० करारनामे व प्रतिज्ञापत्रे चोपडा येथील सेतू केंद्रात ङ्गी भरून नोंदणी करण्यात आले असून,सदर प्रतिज्ञापत्राची ऑनलाइन पडताळणी केली असता त्यापैकी २६६ प्रतिज्ञापत्रे खोटे आढळून आले आहेत.

यामध्ये प्रतिज्ञापत्रांच्या तारखा, व्यक्ती, स्वाक्षरीकर्ता यापैकी कुठलीही माहिती ऑनलाईन पडताळणी त जुळून आली नाही.या गैरप्रकारामुळे शासनाचा लाखोंचा महसुल बुडत आहे.

सेतुकेंद्रा मधील घोटाळ्यात जबाबदार असलेले सेतूकेंद्र चालक , तहसीलदार , जिल्ह्यातील सेतूचे नियंत्रक जिल्ह्याचे प्रमुख निवासी जिल्हाधिकारी यांच्या संगांमताशिवाय हा प्रकार शक्यच नाही.

म्हणून संपूर्ण प्रकरणाची सत्वर कसून चौकशी करण्यात येऊन संबंधित दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

यापूर्वीही अशाच स्वरूपात तक्रारी करण्यात आली आहे. परंतु संबधित सेतु केंद्राचे चालक यांचेवर कारवाई करण्यात कुचराई होत आहे. याकामी नूतन जिल्हाधिकारी यांनी यात विशेष लक्ष घालून तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत कृउबा संचालक धनंजय पाटील, नारायण पाटील, भरत पाटील व भाजपा माजी शहर अध्यक्ष रवींद्र बडगुजर यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

*