यारा हो यारा.. फ्रेंडशिपचा खेळ सारा…

0
समुद्र मंथनात जसा अमृत थेंब पडला तसा प्रत्येकाच्या आयुष्यात मैत्रीचा एक अमृतरुपी मीत्र-मैत्रीण येतात आणि हृदयाच्या कोपर्‍यात आपली जागा करून ठेवतात. मैत्री हे नाते रक्ताचे नसले तरीही त्या नात्याला श्वासाइतके महत्त्व आहे. कारण या नात्यामध्ये असणारा आपले पणा, विश्वास, आत्मविश्वास आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे संकटसमयी धावून देण्याची जिद्द हेच होय.

संकट समयी धावून येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीशी आपली मैत्री असते. त्यामुळेच या नात्याचे महत्त्व रक्ताच्या नात्यापेक्षाही मोठे आहे. मैत्री ही नेमकी हात आणि डोळ्यासारखी आहे जर हाताला लागले तर डोळ्यात पाणी येते आणि डोळ्यात पाणी आले तर ते पुसण्यासाठी हातच पुढे येतात. तसेच आयुष्यातील मैत्रीचे असते. मैत्रीच्या भावनांना आपलेपणाचा सुगंध कधी दरवळून टाकते हे आपल्यालाही कळत नाही तर जिवापाड आपल्यावर प्रेम करणार्‍या मित्रांच्या मनातील हितगुज जाणून गेत असताना जीवनाच्या सुख:दुखाचा सारीपाट नेहमीच ठेंगणा वाटत असतो.

मैत्री म्हणजे प्रत्येकाच्या जिवनात बालपणापासून ते शेवटच्या श्वासापर्यंत येणारी कोळ्याच्या जाळ्यापेक्षाही बारीक असते. आणि लोखंडाच्या तारेहूनही मजबूत असतात. म्हणतात मैत्रीमध्ये जिथे स्वार्थाच्या उग्रतेचा गंध नसतो, जिथे मनाचा कलुषित रंग नसतो, जिथे फक्त एकमेकांच्या मैत्रीतला अतुट संग असतो आणि ज्या कधीही कोणताच अंत नसतो. मैत्रीमध्ये नाही कसले बंध असतात नाही कसले वचने, मैत्री म्हणजे तर खरतर मनाने हृदयापासून जवळ असणे, मैत्री ही प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतेच असा कोणताही व्यक्ती नसेल ज्याला मीत्र-मैत्रीण नाही.

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती तोच ज्याला जवळचे मीत्र असतात. शाळेच्या वर्गापासून ते कॉलेजच्या कट्ट्यापर्यंत मौजमजेत रंगलेली मैत्री कधीही न पुसणारी असते कारण शाळेतली मैत्री ही कॉलजच्या कट्ट्यावर एवढी छान व घट्ट बनून रंगलेली असते. माझ्या शाळेपासून ते कॉलेजपर्यंत एवढे छान मैचिे बंध आहेत की ते आतापर्यंतही माझ्या बरोबर आहे. आम्ही कॉलेजमध्ये खुप मजा करायचो.

कॉलेजमध्ये लेक्चर तर करायचो पण म्हणतात ना कॉलेजच्या कट्ट्यावरची मजा आणि कॅन्टीन मधली केलेली धमाल कधीही न विसरणारी असते. फ्रेंडशिप डे हा त्याच दिवशी साजरा करतात असे नाही परंतु निमित्त होते ‘फ्रेंडशिप डे’ वर लिहिण्याचे तर अख्ख कॉलेज, कॅन्टीन आमचा ग्रुपच डोळ्यासमोर उभा राहिला. खरच मी जेव्हाही आमच्या कॉलेजला बघते मला आमच्या कॉलेजच्या म्हणजे आमच्या धमाल मैत्रीचा दंगा आठवतो.

माझ्या आयुष्यात थोडकेच कमीच मीत्र मैत्रीण पण माझ्या जीवाभावाची आहे. आजही आम्ही बरोबर आहोत. म्हणतात ना शाळेपासून ते आतापर्यंत बरोबर राहिलेली मैत्री ही नशीबाने मिळते आणि ती टिकवायला भाग्य लागते म्हणूनच मीत्र ही अशी व्यक्ती असते जी तुमच्याबद्दल सगळे जाणूनही तुमच्यावर प्रेम करते म्हणतात शब्दांपेक्षा सोबतीचे सामर्थ्य जास्त असते म्हणतात. म्हणूनच मैत्रीच खर समाधान खांद्यावरच्या हातात असत. म्हणून मी म्हणते मैत्री अशी करा जी दिसली नाही तरी चालेल पण जाणवली पाहिजे. मैत्री म्हणजे आयुष्याच्या संकटाशी ‘झुंजणारा वारा असतो विश्वासाने वाहणारा आपुलकीचा वाहणारा नितांत जरा असतो मैत्री हा असा खेळ आहे दोघांनाही खेळायचा असतो एक बाद झाला तरी दुसर्‍याने डाव सांभाळायचा असतो.

मैत्री कशी असावी मैत्री असावी श्रीकृष्ण-सुदामा सारखी साधेपणा, पवित्रपणा, त्यांच्या मैत्रीमध्ये होता. सुदामाने श्रीकृष्णाला विचारले मैत्रीचा अर्थ काय? कृष्णाने हसून सांगितले जिथे अर्थ असतो तिथे मैत्री नसते. मैत्री असावी शंभु राजा व कवी कलश सारखी ज्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत एकमेकांना साथ देऊन मरण पत्करले म्हणूनच म्हणतात ना जिवनात दोनच मित्र कमवा एक श्रीकृष्णासारखा जो, तुमच्यासाठी युध्द न करताही तुम्हाला विजयी करेल आणि दुसरा कर्णासारखा जो तुम्ही चुकीचे असतांनाही तुमच्यासाठी युध्द करेल. म्हणूनच मैत्री नेहमीच आनंद वाढवते आणि दु:ख ही त्याच पटीमध्ये कमी करते.

मैत्रीमध्ये जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते, आनंद दाखवण्यास हास्याची गरज नसते, दु:ख दाखवायला आसवांची गरज नसते, न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते ती असते मैत्री. मैत्रीतील आयुष्य हे समुद्र आहे. मैत्रीतले हृदय हे समुद्राचा किनारा आहे आणि मीत्र म्हणजे त्या समुद्राच्या लाटा आहेत. पण समुद्रात किती लाटा आहेत हे महत्त्वाचे नसून त्या समुद्राचा किनार्‍याला किती स्पर्श करतात ते महत्त्वाचे आहे. रक्ताच्या नात्यापेक्षा एक घट्ट नात असत ते म्हणजे मैत्रीचे. मला आठवते आमची मैत्री.

आमची मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा ठाव घेणारी आहे. मैत्री आमची अनमोल जीवनातील भेट आहे. एकमेकांची मैत्री ही आमच्या आयुष्यातील अनोखा ठेवा आहे. आठवणींचा आमची मैत्री एक अतुट सोबत आहे. आयुष्याची मित्र-मैत्रीण काय असतात जो तुमचा भुतकाळ समजतो. तुमच्यासाठी भविष्यातील मैत्रीवर विश्वास ठेवतात आणि मुळात तुम्ही जसे आहे तसे तुम्हाला स्वीकारतात. मैत्री ही निखळ, स्वच्छ व पवित्र मनाने केली जाते. घडाळ्यामध्ये तीन काटे असतात ते तीन ही काटे एकमेकांना एका तासामध्ये फक्त एकदाच भेटतात आणि ते सुध्दा फक्त एका सेकंदासाठीच पण तरी सुध्दा ह्या एका सेकंदाच्या गोड भेटीसाठी हे काटे एकमेकांना धरून राहिले आहेत नाही का?

माझ्या मित्र मैत्रीणींनो आपली मैत्री अशीच आहे आपण एकमेकांना कधीतरीच भेटतो पण तरीही मनाने आपण एकमेकांना धरून राहिलो आहोत त्या गोड भेटीसाठी आणि त्या गोड आठवणींसाठी आयुष्य हे बदलत असते. शाळेपासून कॉलेजमध्ये लहानपणापासून वृध्दापर्यंत पण मीि मात्र तसेच राहतात प्रेमळ, जिवलग सच्चे आणि जिवास जिव देणारे काही नाती तोडताही येत नाहीत. माणसे दुरावली तरी मन नाही दुरावत. चेहरे बदलले तरी ओळख नाही बदलत वारा बदलला तरी ओढ नाही संपत.

पावलं अडखळले तरी चालणे नाही थांबत. गाठी नाही बांधल्या म्हणून मैत्री बंध नाही तुटत एकही मित्र नसलेला माणूस कुठेच नसेल. थोडा का होईना प्रत्येकाने मैत्री केलीच असेल शरीरात रक्त नसेल तरी चालेल पण आयुष्यात मैत्री हवीच. कितीही जुनी झाली तरी चालेल ती नेहमी नवीच वाटत. रक्ताच्या नात्यात नसेल एवढी मैत्रीच्या नात्याला ओढ असते. खर्‍या नात्याला नसले तरी मैत्रीला एक रूप आहे. मैत्रीला कधी गंध नसतो. मैत्रीचा फक्त छंद असतो. मैत्री सर्वांनी करावी. त्यात खरा आनंद असतो. रोजच आठवण यावी असे काही नाही.

रोजच भेट घ्यावी असे काही नाही. मी तुला विसरणार नाही याला खात्री म्हणतात आणि तुला याची खात्री असणे यालाच मैत्री म्हणतात. मित्र असतातच असे आयुष्यभर सोबत राहणारे रोज भांडण करणारे. पण एकाच ताटात जेवणारे, मित्र असतात असे सुखात सोबत तर दु:खात हात न सोडणारे कितीही संकट आली तरी सोबतच चालणारे.

मैत्री असावी अशी भरकटलेल्या पाखराला घराची वाट दाखवणारी, सुकलेल्या फुलांना बहर आणणारी, दु:खाच्या वाळवंटात प्रेमाचा पाझर आणणारी, एकटेपणात सहवासाचा दिलासा देणारी शब्दाविना सर्व काही समजून घेणारी न सांगताच डोळ्यातील भाव ओळखणारी. मला तर वाटते दुनियेतील कोणत्याच गोष्टीचा आनंद तोपर्यंत परीपुर्ण नसतो जोपर्यंत तो आनंद मित्रासोबत घेतला नसेल.

मैत्रीमध्ये दोन घटक असतात एक म्हणजे सत्य पवित्रपणा आणि खरी मैत्री प्रेम. मैत्री ही निरंतर वाहणार्‍या गंगेसारखी निर्मळ व पवित्र असते. पहिल्या पावसानंतर येणार्‍या मातीच्या सुगंधासारखी धुंद व हळुवार वार्‍याच्या स्पर्शासारखी सुखद जाणीव देणारी असते. आजच्या मैत्रीदिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !

LEAVE A REPLY

*