Type to search

आवर्जून वाचाच जळगाव

उमवितर्फे एम.एस.डब्ल्यु प्रथम वर्षासाठीच्या प्रवेशासाठीच्या सीईटीचे माहितीपत्रक उपलब्ध

Share

जळगाव दि.12 : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ प्रशाळा व संलग्नित महाविद्यालयातील एम.एस.डब्ल्यु. प्रथम वर्ष या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता  या वर्षापासून सामाईक प्रवेश (सीईटी) आयोजित करण्यात आली असून दिनांक  15 जून, 2019 पासून माहितीपत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात येईल. 

           एम.एस.डब्ल्यु. प्रथम वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची सामाईक प्रवेश ही दरवर्षी महाविद्यालय स्तरावर आयोजित करण्यात येत होती. यावर्षी विद्याथ्र्यांना विद्यापीठात किंवा महाविद्यालयांमध्ये न जाता त्यांना कोणत्याही ठिकाणाहून प्रवेशासाठी अर्ज करता यावा, त्यांचा वेळ वाचावा, आर्थिक भुर्दंड बसू नये याचा विचार करता, शौ.वर्ष 2019-20 पासून ऑनलाईन प्रवेश अर्ज विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देणार आहेत.
सदर सामाईक प्रवेश परीक्षा विद्यापीठ प्रशाळा व संलग्नित महाविद्यालयांसाठी एम.एस.डब्ल्यु. प्रथम वर्ष या अभ्यासक्रमासाठी राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव हे पहिले विद्यापीठ आहे जे एम.एस.डब्ल्यु. अभ्यासक्रमास विद्यापीठस्तरावर सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) चे आयोजन करणार आहे.
        विद्यार्थांना सामाईक प्रवेश परीक्षा अर्ज दिनांक 15 जून  ते दिनांक 30 जून, 2019 या कालावधीतच भरता येतील. ऑनलाईन भरलेले अर्ज विद्याथ्र्यांनी प्रवेश अर्ज स्वीकृती केंद्रांवर (ARC) अर्जाची पडताळणी करून, अर्जाची प्रत व आवश्यक तीे कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्याथ्र्यांनी अर्ज जमा करून पोच घ्यावी. विद्याथ्र्यांनी ऑनलाईन अर्जाची प्रत व आवश्यक ते कागदपत्रे प्रवेश अर्ज स्वीकृती केंद्रांवर  जमा न केल्यास त्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेचे परीक्षा प्रवेश प्रवेशपत्र उपलब्ध होवू शकणार नाहीत. विद्याथ्र्यांनी ऑनलाईन अर्जाची प्रत व आवश्यक ते कागदपत्रे पुढील पौकी जवळच्या प्रवेश अर्ज स्वीकृती केंद्रांवर  पडताळणी करुन जमा करावेत.
स्वीकृती केंद्राची नावे :-
1) स्कुल ऑफ सोशल सायन्सेस, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव, 2) धनाजी नाना विद्याप्रबोधिनी संचालित समाजकार्य महाविद्यालय, जळगांव, 3)भगीनी मंडळ संचलित समाजकार्य महाविद्यालय, चोपडा,4)श्रम साफल्य एज्युकेशन सोसायटीचे पंडीत जवाहरलाल नेहरु समाजकार्य महाविद्यालय, अमळनेर,5) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय, मोराणे, 6)महात्मा फुले एमएसडब्ल्यु व मातोश्री       झ.मो.तुरखिया बीएसडब्ल्यु महाविद्यालय, तळोदा,  वरील अभ्यासक्रमास सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भातील अर्ज भरण्यासाठी विद्याथ्र्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर (www.nmu.ac.in) भेट देवून सविस्तर माहिती समजून घ्यावी.
सदर प्रवेश प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास श्री.दाऊदी  हुसेन,पध्दती विश्लेषक, यांच्याशी दुरध्वनी क्र. 0257- 2258411 वर किंवा ई-मेल mswcet@nmu.ac.in यावर संपर्क साधावा, असे एम.एस.डब्ल्यु. सामाईक प्रवेश परीक्षा समितीचे अध्यक्ष    प्र-कुलगुरु प्रा.पी.पी.माहुलीकर यांनी कळविलेले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!