ग.स.ची मनपाकडे दोन कोटींची थकबाकी

0
जळगाव । महानगरपालिकेचे जवळपास 2 हजार कर्मचारी ग.स.सोसायटीचे सभासद आहेत. दरमहा वेतन झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांच्य वेतनातुन ग.स.च्या हप्त्यापोटीची रक्कम कपात केली जाते. मात्र 2016 पासुन मनपा प्रशासनाने ग.स.चे जवळपास 2 हजार कोटीच्या वर हप्त्यांची रक्कम थकवली आहे.

त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर डिफॉल्टर होण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान आठ दिवसापासुन कर्जासाठी कर्मचार्‍यांना हमीपत्र देणे प्रशासनाने मनाई केल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी ग.स.सोसायटी आहे. या सोसायटीत मनपाचे 2 हजार कर्मचारी सभासद आहेत. मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे वेतन होण्यास दोन-दोन महिने विलंब होतो. त्यामुळे अनेक कर्मचारी ग.स.सोसायटीकडून कर्ज घेतात. कर्जाचे हप्ते वेतनातुन कपात केले जाते. कर्मचार्‍यांच्या वेतनातुन कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कपात केली जाते.

परंतु 2016 पासुन कपात केलेल्या रक्कमेच्या भरणा केलेला नाही. त्यामुळे ग.स.ची जवळपास 2 कोटीच्या वर रक्कम मनपा प्रशासनाने थकविली आहे. कर्जाचे हप्ते भरले न गेल्याने अनेक मनपा कर्मचार्‍यांचे कर्ज खाते एनपीए झाल्याने ते प्रशासनामुळे डिफॉल्टर ठरले आहेत. तसेच व्याजाचा व दंडाचा भुर्दंड देखील कर्मचार्‍यांना सोसावा लागत आहे.

अपहाराचा प्रकार
ग.स.च्या कर्जाचे हप्ते मनपा प्रशासनाकडून दरमहा कपात केले जाते. परंतु कपात केलेल्या रक्कमेचा भरणा न करणे हा देखील अपहाराचाच प्रकार असल्याची चर्चा मनपा कर्मचार्‍यांमध्ये सुरु आहे.

हमीपत्रासाठी कर्मचार्‍यांची फिरफिर
ग.स.कडून कर्ज घेण्यासाठी मनपा कर्मचार्‍यांना आस्थापना विभागातुन हमीपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या आठ दिवसापासुन प्रशासनाने हमीपत्र देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे मनपाचे चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची हमीपत्रासाठी आस्थापना विभागात फिरफिर सुरु आहे. प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे कर्मचारी संतप्त झाले आहे.

LEAVE A REPLY

*