Type to search

कृषिदूत नाशिक

देवळा : शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा : संजय देवरे

Share

वाजगाव । शुभानंद देवरे : देवळा तालुक्यातील शेतकरी बांधवानी प्रधानमंत्री खरीप हंगाम २०१९ पिक विमा योजनेचा दि.२४ जुलै पर्यंत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी सचिन देवरे यांनी केले आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवानी अधिसुचित क्षेत्रातील, अधिसुचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यासह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात. या योजनेतंर्गत खरीप ज्वारी व कांदा, बाजरी, मका, मुंग, तूर, भुईमूग, आणि खरीप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण प्राप्त झाले आहे.

या योजनेतंर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात आला असुन शेतकऱ्यांना विमा हप्ताच भार कमी करण्यासाठी खरीप हंगामासाठी अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता २ टक्के तर नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असुन, आधार कार्ड किंवा नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांना करारनामा किंवा सहमती पत्र, पेरणी घोषणापत्र व बँक पासबुकाची प्रत सादर करून इलेक्ट्रोनिक साक्षांकन करणे बंधकारक असुन

आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रस्तावासोबत मोबाईल क्र.नमूद करून आधार क्रमाकांचे स्वयंसाक्षांकन करून प्रधानमंत्री खरीप हंगाम २०१९ पिक विमा योजनेचा दि.२४ जुलै पर्यंत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी सचिन देवरे यांनी केले आहे.

पिक संरक्षण…
१) पिक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत उत्पादन येणारी घट.
२) पिक पेरणीपूर्व / लावणीपूर्व नुकसान भरपाई निश्चित करणे.
३) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसान भरपाई निश्चीत करणे.
४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती.

नाशिक जिल्हातील नेमण्यात आलेली विमा कंपनी
अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि., मुंबई
अ.नं.       पिकाचे नांव                 विमा संरक्षण रक्कम (रु.प्रति हेक्टर)         शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता (रु)
१              खरीप ज्वारी                            २४५००                                                         ४९०
२             बाजरी                                     २००००                                                         ४००
३             मका                                        २७५००                                                        ५५०
४              मुंग                                         १८९००                                                         ३७८
५           भुईमुंग                                       ३२०००                                                         ६४०
६         खरीप कांदा                                 ६१०००                                                          ३०५०
७        खरीप कांदा                                 ६१०००                                                           ३०५०
सदर योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी व बँकेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन सचिन देवरे तालुका कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!