राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत नाशिक विभागाला ३२ लाख भरपाई

0

मुंबई | दि. १ प्रतिनिधी- रब्बी हंगाम २०१५-१६ मधील ८ अधिसूचित पिकांकरिता राबवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत राज्यातील २६ लाख ८८ हजार शेतकर्‍यांना ८९३ कोटी ८३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.

बँकांकडून पात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. रब्बी हंगाम २०१५-१६ मध्ये हरभरा, ज्वारी (बागायत व जिरायत), करडई, सूर्यफूल, गहू (बागायत व जिरायत), कांदा, उन्हाळी भुईमूग व उन्हाळी भात ही ८ पिके अधिसूचित करण्यात आली आहेत.

राज्यातील ३४.२६ लाख शेतकर्‍यांनी योजनेत सहभाग घेतला होता. योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकर्‍यांनी ५६ कोटी ९१ लाख विमा हप्ता भरून २४.६० लाख हेक्टर क्षेत्राकरिता २८६५.४० कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण घेतले होते.

योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकर्‍यांपैकी नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या २६.८८ लाख शेतकर्‍यांना ८९३.८३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजुर झाली आहे.

त्यापैकी शेतकरी विमा हप्ता वजा जाता केंद्र शासनाचा हिस्सा. ४०८.९२ कोटी रुपये व राज्य शासनाचा हिस्सा ४०८.९२ कोटी रुपये अशी एकुण ८१७.८४ कोटी रुपये भारतीय कृषी विमा कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

भारतीय कृषि विमा कंपनीकडुन एकत्रित नुकसान भरपाई ८९३.८३ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधीत बँकांकडे वर्ग करण्यात आलीआहे. संबंधीत बँकांकडून पात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे.

LEAVE A REPLY

*