नाशिक जिल्ह्यातील 15 गावे तंटामुक्त ; राज्यातील 154 गावांची निवड

0

मुंबई : महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहिमेतंर्गत राज्यातील 154 गावे तंटामुक्त गाव म्हणून घोषित करण्यात आली असून त्यापैकी 11 गावे विशेष शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरली आहेत. सन 2015-16 या वर्षासाठी या गावांची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. जिल्हयातील सिन्नर तालुक्यातील चिचोली गावाला विशेष शांतता पुरस्कार जाहीरकरण्यात आला आहे. तर मालेगाव, येवला , चांदवड, निफाड तालुक्यातील गांवाची तंटामुक्त गावे म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

गावात तंटे होऊ नयेत तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने निर्माण होणारे तंटे लोकसहभागातून मिटविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी. सामाजिक शांतता प्रस्थापित होऊन राज्याची समृध्दीकडे वाटचाल व्हावी, या उद्देशाने 15 ऑगस्ट, 2007 पासून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम राज्यात सुरु करण्यात आली आहे.

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेतंर्गत राज्यात आतापर्यंत 18 हजार 993 गावांना तंटामुक्त पुरस्कार देण्यात आला आहे. तर 1 हजार 298 गावांना विशेष शांतता पुरस्कार देण्यात आला आहे. मोहिमेच्या नवव्या वर्षातील अंमलबजावणी कार्यक्रमानुसार 15 ते 30 ऑगस्ट, 2016 या कालावधीत राज्यातील 154 ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन या मोहिमेत सहभाग घेतला होता. या मोहिमेतंर्गत तंटामुक्त गाव समितीने, भविष्यात तंटे निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करुन गावात दाखल असलेल्या दिवाणी, महसुली व इतर तंट्याची माहिती संकलित करुन, दाखल तंटे व नव्याने निर्माण झालेले तंटे लोकसहभागातून सामोपचाराने मिटविण्याची कार्यवाही केली आहे. त्यानुसार या गावांना सन 2001 च्या जनगणनेप्रमाणे गावाच्या लोकसंख्येनुसार पुरस्कारांची रक्कम मिळणार आहे. तर विशेष शांतता पुरस्कार मिळालेल्या गावांना पुरस्कार रकमेच्या 25 टक्के इतकी वाढीव रक्कम मिळणार आहे. यानुसार या मोहिमेमध्ये पात्र ठरलेल्या गावांना या 3 कोटी 95 लाख रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

विशेष शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेली गावे : नाशिक जिल्हा : चिंचोली (ता. सिन्नर) अहमदनगर जिल्हा – गोगलगाव (ता. नेवासा), पेमगिरी (ता. संगमनेर), पुणे जिल्हा – नरसिंहपूर (ता. इंदापूर), उस्मानाबाद जिल्हा – तुरोरी व तलमोड (ता. उमरगा), महालिंगरायवाडी (ता. मुरुम), परभणी जिल्हा – आनंदवाडी (ता. पालम), वझुर (ता. गंगाखेड), यवतमाळ जिल्हा – वालतुर तांवडे व डोंगरगाव (ता. उमरखेड).

तंटामुक्त गावे – नाशिक जिल्हा – शिवडी, गाजरवाडी, शिवरे, चापडगाव (ता. निफाड), आघारखुर्द, कौळाने नी, वजीरखेडे, विराणे (ता. मालेगाव), साळसाणे, आसरखेडे, वाकी बु., वाकी खु., पाथरशंम्बे (ता. चांदवड), वडगाव बल्लेगाव (ता. येवला).

LEAVE A REPLY

*