नंदुरबार जिल्ह्यातील दहावी परीक्षेचा शाळानिहाय निकाल

0

नंदुरबार – न्यू.इंग्लीश स्कुल, अक्कलकुवा 79.16

अँग्लो उर्दू हायस्कुल अक्कलकुवा 87.73

एम.ए.के.ए.रेसी. उर्दू हायस्कुल अक्कलकुवा 94.02

सावित्रीबाई माध्य.विद्यालय सोरापाडा 93.18

माध्यमिक विद्यालय आमली देवमोगरा 90.00

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा नाला 86.66

श्री.सातपुडा वैभव विद्यालय वाण्याविहिर 82.31

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कुंभारखाण 89.65

अश्वत्थामा माध्यमिक विद्यालय अंकुशविहिर 77.14

संत जगनाडे महाराज माध्यमिक विद्यालय कोराई 94.06

महात्मा गांधी इंग्लिशस्कुल, खापर 93.51

माध्यमिक आश्रमशाळा रायसिंगपूर 97.22

माध्यमिक विद्यालय अंबाबारी 83.87

कै.डी.डी.पाडवी माध्यआ.शाळा पेचरीदेव 100

माध्यमिक विद्यालय नवापाडा 98.85

माध्यमिक आश्रमशाळा वालंबा 95.12

माध्यमिक आश्रमशाळा मोलगी 96.29

माध्यमिक विद्यालय मोलगी 85.62

कोल्पासून माध्यमिक विद्यालय सरी 85.00

एस.एम.नांदेडकर माध्यमिक आश्रमशाळा सुरगस 97.43

माध्यमिक विद्यालय भगदरी 76.74

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा भांग्रापाणी 76.66

म.गांधी उत्तर बुनीयादी विद्यालय जमाना 90.74

माध्यमिक विद्यालय मोरांबा 93.44

देवगोई माध्यमिक विद्यालय डाब 73.33

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा होराफळी 100

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा बर्डी 98.27

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा वडफळी 90.24

पो.बे.आश्रमशाळा मांडवा 58.06

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा सरी 95.00

कै.श्री.बी.महाराज माध्य.विद्यालय काकडखुंट 80.00

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा डाब 92.85

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा भगदरी 94.11

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा अलिविहिर 88.88

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा तालंबा 72.15

शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोरंबा 96.77

माध्यमिक विद्यालय पिंपळखुटा 77.27

माध्यमिक विद्यालय बिजरीपाटी 82.60

माध्यमिक विद्यालय कोयलीविहिर 97.05

माध्यमिक विद्यालय रोजकुंड 81.81

माध्यमिक विद्यालय काठी 22.22

माध्यमिक विद्यालय खापर 81.39

माध्यमिक विद्यालय भाबलपुर 83.33

उर्दु माध्यमिक विद्यालय खापर 80.00

माध्यमिक विद्यालय अक्कलकुवा 77.08

वेलीमाता आश्रमशाळा वेली 95.91

कै.बी.राजीव गांधी माध्य.विद्यालय मोलगी 89.47

अली अलाना इंग्लिश मेडीमय स्कुल अ.कुवा. 96.87

कस्तुरबा गांधी बालीका विद्यालय अ.कुवा 100

आदर्श माध्यमिक विद्या.अक्कलकुवा 50.00
एस.व्ही.ठकार कनिष्ठ महाविद्यालय 86.19

कै.पी.पी.पराडके कन्या विद्यालय धडगाव 86.00

माध्यमिक आश्रमशाळा धडगाव 96.10

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा चुलवड 92.50

पोराबदेव माध्यमिक विद्यालय सिसा 83.33

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा हातधुई 60.60

अश्वत्थामा माध्यमिक विद्यालय कात्री 100

माध्यमिक आश्रमशाळा राजबर्डी 77.27

शासकीय माध्य.कन्या आश्रमशाळा मांडवी 84.21

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा काकरदा 95.23

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा तोरणमाळ 100

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा सोनखुर्द 63.88

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा मोजरा 90.24

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा रोषमाळ 46.15

पो.बे.आश्रमशाळा बिलगाव 66.66

पो.बे.राजा पांठा आश्रमशाळा कात्री 86.66

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा बिजरी 81.25

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा तलई 82.92

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा असली 90.90

गायत्री माध्यमिक विद्यालय लहान सुरवाणी 57.14

पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा गोरांबा 88.57

माध्यमिक विद्यालय मोख 47.61

माध्यमिक विद्यालय सुरवाणी 50.00

माध्यमिक विद्यालय खुंटामोडी 96.42

माध्यमिक विद्यालय धनाजे 77.27

अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा सुरवाणी 93.75

माध्यमिक विद्यालय निगडी 98.36

माध्यमिक रोषमाळ बु. 55.55

के.डी. गावीत माध्यमिक विद्यालय तोरणमाळ 64.28

माध्यमिक विद्यालय घाटली 76.92

कस्तुरबा गांधी बालीका विद्यालय,धडगाव 92.59

लोकमान्य टिळक विद्यालय नंदुरबार 34.78

नवीन मराठी माध्यमिक विद्यालय नंदुरबार 72.72

अ‍ॅग्लो उर्दु हायस्कुल ,नंदुरबार 80.11

नॅशनल गर्ल्स हायस्कुल नंदुरबार 75.80

सिटी हायस्कूल नंदुरबार 73.52

स्वामी विवेकानंद हायस्कुल, नंदुरबार 77.55

अभिनव विद्यालय नंदुरबार 79.36

एस.ए.मिशन हायस्कुल, नंदुरबार 85.65
एस.ए.मिशन इंग्लिश मेडीयम स्कुल, नंदुरबार 100

म.ज्योतीबा फुले हायस्कुल नंदुरबार 50.00
एकलव्य विद्यालय नंदुरबार 97.04

कमलाबाई नेहरू कन्या विद्यालय, नंदुरबार 85.93
डी.आर विद्यालय, नंदुरबार 81.13

डॉ.काणे गर्ल्स हायस्कुल नंदुरबार 84.00
यशवंत विद्यालय नंदुरबार 72.91

सोनिया गांधी माध्यमिक विद्यालय नंदुरबार 57.14
श्रॉफ विद्यालय, नंदुरबार 97.19

न्यू इंग्लिश स्कुल, उमर्दे 50.00
राजे शिवाजी विद्यालय भोणे 82.14

माध्यमिक विद्यालय सुंदरदे 90.62
आदर्श माध्यमिक विद्यालय सुंदरदे 86.84

शिवशंकर विद्यालय दहिंदुले 72.50
सरस्वती विद्यालय लोणखेडा 57.14

म.गांधी विद्यालय, आष्टे 77.50
नवजीवन विद्यालय, वाघाळे 89.65

शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा वाघाळे 88.88

अहिल्यादेवी माध्य.आश्रमशाळा केवडीपाडा 85.71

के.डी.गावीत विद्यालय, ठाणेपाडा 89.74

माध्यमिक आश्रमशाळा सोनगीरपाडा 97.95
एन.के.तांबोळी विद्यालय, रनाळे 78.66

कै.एम.के.रघुवंशी माध्यमिक विद्यालय आसाणे 97.29
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा खोक्राळे 68.42

माध्यमिक विद्यालय खोक्राळे 88.00
पंचशील माध्यमिक विद्या मंदिर न्याहाली 80.00

श्रीमती जी.टी.पी.कन्या विद्यालय तिलाली 93.87
साधना विद्यालय, शनिमांडळ 89.28

लोकमत विद्यालय खर्दे 86.95
पुतलाबाई गजमल पाटील विद्यालय वैंदाणे 82.50

रचना विद्यालय होळ तर्फे रनाळे 77.77
एसआरसी इंदाणी माध्यमिक विद्यालय कोपर्ली 81.39

बह्याणे माध्यमिक विद्यालय 60.00

श्री छत्रपती शिवाजी माध्य.विद्यालय भादवड 90.69

श्रीमती के.पी.पाटील कन्या विद्यालय भालेर 85.71
शिवदर्शन विद्यालय भालेर 85.45

सर्वोदय विद्यालय सिंदगव्हाण 87.50
विशाल विद्यालय कोळदा 77.77

जवाहरलाल नेहरु विद्यालय लहान शहादे 41.37
संत दगाजी महाराज माध्य.विद्यालय पळाशी 71.42

नुतन माध्यमिक विद्यालय खोंडामळी 91.17
गायत्री माध्यमिक विद्यालय खोंडामळी 90.90

श्री सिद्धेश्वर विद्यालय समशेरपूर 97.05
कै.के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय कोरीट 85.71

समता विद्यालय धानोरा 76.38
प्रियदर्शिनी कन्या विद्यालय धानोरा 75.00

माध्यमिक आश्रमशाळा जोगनीपाडा 91.89
कै.के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय इसाईनगर 52.94

देवमोगरा माध्यमिक विद्यालय वसलई 67.44
कै.के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय पिंपळोद 100

नटेश्वर विद्यालय नटावद 90.47
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कोठली 92.59
कै.के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय कोठली 83.33
कै.के.डी.गावीत माध्य.विद्यालय गुजरभवाली 98.00
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा लोय 89.74
माध्यमिक विद्यालय पथराई 90.00
श्री.डोंगर्‍यादेव माध्यमिक विद्यालय कोकणीपाडा 85.18
मॉडेल उर्दू हायस्कुल नंदुरबार 93.54
माध्यमिक विद्यालय विखरण 84.44
संत दगा महाराज विद्यालय चौपाळे 58.33
भाग्यचिंतन माध्यमिक विद्यालय नळवे 100
चिराईमाता माध्यमिक विद्यालय तलवाडे 81.81
उर्दू हायस्कुल बादशाहनगर नंदुरबार 79.54
माध्यमिक आश्रमशाळा कोळदे 97.56
माध्यमिक विद्यालय शेजवा 56.25
माध्यमिक विद्यालय सुतारपाडा 73.33
के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय पाचोराबारी 85.18
के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय देवपूर 94.44
के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय अंबापूर 61.29
के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय तलावपाडा 25.00
के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय नागसर 50.00
माध्यमिक विद्यालय घोटाणे 80.00
व्हीजेबीजे माध्यमिक विद्यालय नांदर्खे 65.85
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा भालेर 92.30
माध्यमिक आश्रमशाळा तलवाडे 91.17
पो.बे.आश्रमशाळा आक्राळे 89.13
के.डी.गावीत माध्यमिक आश्रमशाळा पावला 55.22
के.डी.गावीत माध्यमिक विद्यालय वावद 91.17
माध्यमिक विद्यालय जळखे 54.54
माध्यमिक आश्रमशाळा उमज 87.50
माध्यमिक विद्यालय ढेकवद 90.00
अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा जळके 90.47
कृष्णराव गावीत सैनिक विद्यालय पथराई 98.88
माध्यमिक विद्यालय रजाळे 88.23
अनुसूचित माध्यमिक आश्रमशाळा कोपर्ली 97.50
माध्यमिक विद्यालय पातोंडा 91.66
सिदेश्वर माध्यमिक विद्यालय वाघोदा 38.09
चावरा इंग्लिश मिडीयम स्कुल राकसवाडे 100
अनुदानीत माध्यमिक शाळा पाटलीपाडा 95.00
के.डी.गावीत इंग्लिश मेडीयम स्कूल पथराई 96.73
कस्तुरबा गांधी बालीका विद्यालय टोकरतलाव 100
एकलव्य माध्यमिक विद्यालय, ढंढाणे 30.00
अनु.जाती. नवबौद्ध मुलींची शाळा, होळ 96.77
सेंट मदर तेरेसा इंग्लिश स्कुल, नंदुरबार 100
माध्यमिक विद्यालय दुधाळे 73.91

शेठ. के.डी. हायस्कुल तळोदा 70.00
न्यू हायस्कुल, तळोदा 92.38
जी.डी. राजकोळे कन्या विद्यालय तळोदा 91.30
नॅशनल उर्दु हायस्कुल तळोदा 89.18
महात्मा गांधी विद्यालय चिंनोदा 100
माध्यमिक विद्यालय तळवे 100
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा सलसाडी 97.14
राणाप्रताप इंग्लिश स्कुल प्रतापपूर 93.75
अनंत ज्ञानदिप माध्यमिक आश्रमशाळा कोठार 96.29
मॉडर्न हायस्कुल बोरद 88.88
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा बोरद 100
के.बी. टी.आर. हायस्कुल मोड 89.58
शासकीय माध्यमिक कन्या आश्रमशाळा लोभाणे 97.72
दुधाबाई पाडवी माध्यमिक विद्यालय सोमावल 80.76
एस.जी.एम. माध्यमिक विद्यालय मोदलपाडा 76.38
शासकीय आश्रमशाळा शिर्वे 82.55
एस. एन. चौधरी माध्यमिक विद्यालय वाल्हेरी 85.71
आदिवासी माध्यमिक आश्रम शाळा नर्मदानगर 86.95
माध्यमिक विद्यालय राजविहीर 96.29
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा राणीपूर 100
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा अमोणी 97.29
माध्यमिक विद्यालय आमलाड 92.10
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा जांभई 96.77
याहामोगी एज्यु.माध्यमिक विद्यालय आमलाड 95.83
माध्यमिक विद्यालय बुधावल 61.29
कु.योगीता इश्वरराव मराठे माध्यमिक विद्यालय ढेकाटी 80.00
अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा तलावडी 100
जिजाबाई हरीभाऊ मराठे माध्य.विद्यालय धानोरा 12.50

LEAVE A REPLY

*