Photo Gallery :  बेगम परवीन सुलताना यांना जीवन गौरव पुरस्कार

महाराष्ट्र शासनाच्या भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार २०१६ ने बेगम परवीन सुलताना यांना जळगाव येथे सन्मानीत करण्यात आले. त्या सोहळ्याची ही क्षणचित्रे

सर्व छायाचित्रे : पांडूरंग महाले देशदूत डिजीटल जळगाव

LEAVE A REPLY

*